Płyta z jasnego wapienia o wymiarach ok. 200 x 100 x 10 cm odnaleziona podczas porządkowania terenu po południowej stronie kościoła. Początkowo prawdopodobnie jak i poprzednie płyty wmurowana w posadzkę kruchty, obecnie została złożona z kilku fragmentów i znajduje się na zewnątrz kościoła.
      Pośrodku płyty, w wieńcu laurowym znajdował się pięciowersowy napis majuskulny, mocno zatarty i niemożliwy do odczytania w całości.

Tekst
…NNI... // KÖNIGL. POSTMEISTER // GEBOREN D 18 MARTI 1624 // …...STERBEN // 17... //

…. królewski poczmistrz, urodzony 18 marca 1624, zmarły ...17….

Foto: Warcisław Machura