Płyta o wymiarach 235 x 160 cm wykonana z wapienia powstała w 1781 r. Podczas inwentaryzacji w 1965 r. wmurowana w posadzkę kościoła, obecnie zawieszona jest poziomo na południowej ścianie kościoła. Napis w sześciu wersach wykonany bardzo prymitywnie majuskułowym pismem wklęsłym. Pod napisem prosty motyw roślinny.

Tekst
J. T. ZIETELMANN + // PROPOSITUS + ET + PASTOR + PRIMAR + // NAT[US] + 1 + 3 + FEBR 1719 // DENAT[US] + 1 + 3 + IUNII _ 1781 // OFFICII + 27 + ANNOS

J. T. Zietelmann, prepozyt i pastor primar(?) urodzony 13 lutego 1719 [roku], zmarły 13 czerwca 1781 [roku] po 27 latach sprawowania urzędu.


Tłum. W.M.Wachniewski


Źródło:
K. Loose, E. Lukas, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie

Foto: Warcisław Machura