Płyta nagrobna o wymiarach ok. 150 cm długości i dwa razy po ok.. 40 cm szerokości wykonana z wapienia, przecięta na pół i służąca za stopień przed głównym wejściem do kościoła i wewnątrz świątyni przy samych drzwiach.
        Zachowane okrągłe medaliony w narożach oddzielone podłużnym ornamentem od wnętrza płyty. W środku, wewnątrz ledwie widocznego owalu zachowane początki i końce prymitywnie wklęsłorytych napisów w ok. 12 wersach.

Foto: Warcisław Machura