Płyta o wymiarach ok.. 150 x ok.. 80 cm wykonana z wapienia, przełamana w linii pionowej, stoi oparta o północną ścianę kościoła.
       W owalu wyznaczonym ornamentem roślinnym w formie gałązek z liśćmi 8 wersów tekstu, częściowo zatartego i wykruszonego na linii przełamania.

Tekst
….NAT…. // ...FER … // 55 IAHR // 17.5 // UND SEIN. FRAU // DOROTHEA … ASTINGS // AN 55 JAHR // 175.
       

Foto: Warcisław Machura